فروشگاه آنلاین

برای داشتن وب‌سایت چه مواردی لازم است

انتخاب و اجاره نام دامنه دامین یا دامنه، یک آدرس اینترنتی می باشد که دیگران به واسطه آن آدرس، می توانند وارد وب‌سایت شما شده و آن را مشاهده کنند به طور مثال: karclinic.com karclinic.ir انتخاب و اجاره هاست مناسب هاست یک فضایی از اینترنت برای میزبانی می باشد کهمی توانید، سایت خودتان را بر […]

اسکرول